fbpx
Lajmet me te Klikuara

Kodi i Nurembergut Ekspozon Krimet e Portave dhe Fauci …

Read Time:2 Minute, 45 Second

Inokulimi i detyruar shkel standardet e vendosura mjekësore që rregullojnë eksperimentimin mbi subjektet njerëzore.

Alex Jones dhe Owen Shroyer tregojnë se si mandatet e vaksinave dhe inokulimet e detyruara shkelin Kodin e Nurembergut.

1) Pëlqimi vullnetar i subjektit njerëzor është absolutisht thelbësor. Kjo do të thotë që personi i përfshirë duhet të ketë aftësi ligjore për të dhënë pëlqimin; duhet të jetë i vendosur në mënyrë që të jetë në gjendje të ushtrojë pushtet të lirë të zgjedhjes, pa ndërhyrjen e ndonjë elementi të forcës, mashtrimit, detyrimit, tejkalimit të detyrës, ose një forme tjetër të fshehtë të shtrëngimit ose detyrimit; dhe duhet të ketë njohuri dhe kuptim të mjaftueshëm të elementeve të lëndës së përfshirë në mënyrë që t’i mundësojë atij të marrë një vendim të kuptueshëm dhe të ndriçuar.

Ky element i fundit kërkon që përpara pranimit të një vendimi pohues nga subjekti eksperimental duhet t’i bëhet e njohur atij natyra, kohëzgjatja dhe qëllimi i eksperimentit; metodën dhe mjetet me të cilat do të kryhet; të gjitha shqetësimet dhe rreziqet që priten në mënyrë të arsyeshme; dhe efektet mbi shëndetin ose personin e tij që mund të vijnë nga pjesëmarrja e tij në eksperiment.

Detyra dhe përgjegjësia për të përcaktuar cilësinë e pëlqimit i takon çdo individi që fillon, drejton ose përfshihet në eksperiment. Eshtë një detyrë dhe përgjegjësi personale e cila mund të mos i delegohet tjetrit pa u ndëshkuar.

2) Eksperimenti duhet të jetë i tillë që të japë rezultate të frytshme për të mirën e shoqërisë, i paprokurueshëm nga metoda ose mjete të tjera studimi, dhe jo i natyrës së rastësishme dhe të panevojshme.

3) Eksperimenti duhet të projektohet dhe të bazohet në rezultatet e eksperimentimit të kafshëve dhe një njohuri të historisë natyrore të sëmundjes ose problemit tjetër nën studim që rezultatet e parashikuara të justifikojnë kryerjen e eksperimentit.

4) Eksperimenti duhet të kryhet në mënyrë që të shmangen të gjitha vuajtjet dhe dëmtimet e panevojshme fizike dhe mendore.

5) Asnjë eksperiment nuk duhet të kryhet kur ekziston një arsye apriori për të besuar se do të ndodhë vdekja ose dëmtimi i paaftësisë; përveç, mbase, në ato eksperimente ku mjekët eksperimentalë shërbejnë edhe si lëndë.

6) Shkalla e rrezikut që duhet ndërmarrë nuk duhet të kalojë kurrë atë të përcaktuar nga rëndësia humanitare e problemit që do të zgjidhet nga eksperimenti.

7) Duhet të bëhen përgatitjet e duhura dhe të sigurohen lehtësi të përshtatshme për të mbrojtur subjektin eksperimental edhe nga mundësitë e largëta të dëmtimit, paaftësisë ose vdekjes.

8) Eksperimenti duhet të kryhet vetëm nga persona të kualifikuar shkencërisht. Shkalla më e lartë e aftësive dhe kujdesit duhet të kërkohet në të gjitha fazat e eksperimentit të atyre që kryejnë ose përfshihen në eksperiment.

9) Gjatë rrjedhës së eksperimentit, subjekti njerëzor duhet të jetë i lirë për ta çuar deri në fund eksperimentin nëse ai ka arritur gjendjen fizike ose mendore ku vazhdimi i eksperimentit i duket i pamundur.

10) Gjatë rrjedhës së eksperimentit, shkencëtari përgjegjës duhet të jetë i përgatitur ta përfundojë eksperimentin në çdo fazë, nëse ai ka një shkak të mundshëm për të besuar, në ushtrimin e besimit të mirë, aftësive superiore dhe gjykimit të kujdesshëm që kërkohet prej tij vazhdimi i eksperimentit ka të ngjarë të rezultojë në lëndime, paaftësi ose vdekje të subjektit eksperimental.

Burimi: InfoWars.com

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

rreth autorit

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
error: Materiali eshte i mbrojtur !!